புதன், 29 ஜூலை, 2015

நாம் திருந்திவிட்டு மற்றவர்களை திருத்துவோம்

நாம் திருந்திவிட்டு மற்றவர்களை திருத்துவோம்
மௌலவி முபாரக் மதனி 

கருத்துகள் இல்லை: